Đầu đọc RFID cho thiết bị Giám sát hành trình

2015-10-18 19:10:00Lượt xem: 846

Đầu đọc RFID CXT301 đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 732014TT-BGTVT về thiết bị Giám sát hành trình theo tiêu chuẩn mới

 

Đầu đọc tích hợp 2 đèn Led và 1 Còi báo, cho phép thiết bị Gám sát hành trình điều khiển độc lập để thể hiện trạng thái làm việc của hệ thống.

 

Thiết bị GSHT giao tiếp với Đầu đọc theo chuẩn nối tiếp RS232 với cấu hình: 115200bps Baudrate – 8bits Data – No Parity – Off Handshake.

 

Giải pháp khác

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

VIDEO CXT